วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ธรรมะยามเช้า

ธรรมะยามเช้า


หลังจากที่ได้มาทำงานเป็น "คนงานประจำไร่" ที่บ้านไร่อิ่มสุขมาเกือบจะครบสี่เดือนแล้ว นับว่าวันและเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว มีทั้งความสุข และความทุกข์ที่ผสมปนเปเข้ามาในแต่ละช่วงเวลา...ซึ่งตรงกับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ตามข้างต้น...ทำให้พยายามที่จะมี "สติ" ใช้ชีิวิตด้วยความคิดดี พูดดี และทำดีอยู่เสมอ

1 ความคิดเห็น: